SamenwerkingDe Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) werd op 18 augustus 2000 opgericht. V&W is lid van deze Federatie.

Via de NPHF vraagt V&W; samen met de andere oprichters uitgebreid aandacht voor een oriëntatie op de volksgezondheid, in plaats van alleen op de zorg. De Federatie richt zich op het agenderen van onderwerpen op de politieke agenda, zoals bijvoorbeeld de inrichting van het gezondheidszorgstelsel.

European Public Health Association
Tegenwoordig is V&W; - via het lidmaatschap van de NPHF - lid van European Public Health Association (EUPHA) en ontvangen individuele leden van V&W; naast het TSG de electronische versie van de European Journal of Public Health. Tevens hebben V&W-leden; recht op korting op het jaarlijkse EUPHA-congres. Ga voor meer informatie naar de EUPHA site.