Missie

De Vereniging voor Volksgezondheid & Wetenschap stelt zich ten doel om de kwaliteit van de volksgezondheid te verbeteren door middel van wetenschappelijke kennis. V&W stelt zich kritisch en onafhankelijk op, brengt een toonaangevend tijdschrift uit, en organiseert activiteiten met als doel haar leden, studenten en professionals binnen het Public Health veld te ondersteunen.

Naast het traject om de kern van de Vereniging, het blad TSG, vorm en inhoud te geven als hét nationale wetenschappelijke tijdschrift voor ons vakgebied, waarbij alle nieuwe technologie ingezet zal worden om de diverse doelgroepen te blijven bereiken, zal de Vereniging een aantal activiteiten gaan organiseren om zo het ‘verenigingskarakter’ te versterken. Doel van deze activiteiten is professionals en studenten binnen het veld van de public health een extra motivatie te geven (naast het TSG) om lid te worden en – indien al lid - zelf nieuwe leden te werven.

De activiteiten, die vanuit de Vereniging worden georganiseerd dan wel ondersteund, hebben betrekking op een van de vier kernfuncties van de Vereniging, te weten:

  • Het uitbrengen van het blad TSG
  • Het bieden van een (discussie)platform op het terrein van Public Health
  • Het vergroten van wetenschappelijke kennis op het terrein van de volksgezondheid en het bevorderen van het gebruik/de toepassing ervan in beleid en praktijk
  • Het ondersteunen van leden in de (professionele) uitvoering van hun werk/studie.
  • Lees het volledige visiedocument (PDF 53 Kb 2 december 2009)