Wat is Café Local?

De Vereniging voor Volksgezondheid & Wetenschap (V&W) wil haar functie als wetenschappelijk discussieplatform nadrukkelijker uitbouwen. Daartoe organiseert zij ondermeer (zoals te lezen in TSG, 88, nr. 1, 2010 pag 13-14) ‘cafe-local ’ bijeenkomsten door heel het land: van Groningen tot Maastricht en van Den Haag tot Nijmegen. Centraal staat wetenschappelijke discussie over actuele Public Health thema’s (bron: TSG) van nationaal én lokaal belang. Wat te denken van: het vaccinatiedebacle, het rookverbod in de horeca, coma-drinken, loverboy-problematiek. Hoe ziet een Café Local eruit? Denk aan een panel met meerdere sprekers, één of meer sprekers in discussie met de zaal, ‘lagerhuisdebat’ met de zaal waarbij sprekers stellingen innemen, individuele debatwedstrijd, stellingen toegelicht door bekende sprekers waarna in groepen gediscussieerd wordt met de diverse sprekers en een “PH-wetenschaps-pubquiz” met weetjes over actuele PH thema’s én coryfeeën. De locatie is een gezellige, ontspannen entourage (café). Door wie worden deze bijeenkomsten georganiseerd? Enthousiaste lokale V&W leden zorgen (samen met lokale organisaties) voor uitvoering in hun stad/regio. Daarbij gesteund door de Vereniging V&W (netwerk/bemiddeling landelijk bekende sprekers).

Het bestuur van V&W; is altijd op zoek naar enthousiaste leden die belangstelling hebben om in samenwerking met de Vereniging een Café Local te organiseren. De Café’s Local worden goed bezocht (50-70 aanmeldingen). Neem daarvoor contact op met het secretariaat van V&W.;

Leden van V&W ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de Café Local bijeenkomsten. Aankondigingen verschijnen ook in het TSG, de V&W LinkedIn groep en op deze pagina.

  • Verslag Café Local Public Health 11 maart 2013
  • Verslag Café Local Public Health 19 april 2012
  • Verslag Café Local Public Health 2 februari 2012
  • Verslag Café Local Public Health 12 april 2011
  • Verslag Café Local Public Health 17 januari 2011