Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap

Wat beoogt V&W?

  • Nederland kent steeds meer te dikke kinderen;
  • wat doen we eraan?
  • Wanneer moeten illegalen van zorg gebruik kunnen maken?
  • Voor welke preventieve taken draagt de gemeente verantwoordelijkheid?
  • Welke volksgezondheidsproblemen zijn kenmerkend voor de grote stad?
  • Besteden we in Nederland teveel aan cure en te weinig aan care?
  • Hoe kan de zorg aan de behoeften van toekomstige ouderen tegemoetkomen?

V&W; biedt een platform waarin deze en andere vraagstukken op het terrein van de volksgezondheid bediscussieerd worden. Kenmerkend is de inbreng van zowel wetenschap, beleid en praktijk, en de multidisciplinaire oriėntatie. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid. Minstens zo belangrijk is de functie van netwerkvorming en visie-ontwikkeling, zeker voor degenen die aan het begin van hun carričre staan (AiO/OiO’s,studenten).

Update: 8-4-2015

Nieuws