Oproep voor kandidaten van de

V&W Volksgezondheidsprijs 2016

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent nog één keer de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1500 te besteden aan studiereis en/of congresbezoek. De Volksgezondheidsprijs gaat gepaard met een korte plenaire presentatie van het onderzoek op het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid én bespreking in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG). Uitreiking en presentatie vinden plaats tijdens het avondprogramma van het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid (www.ncvgz.nl) op 12 april 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Stukken kunnen tot uiterlijk 12 maart 2016 ingestuurd worden.


Beoordeling van de stukken


Bij de beoordeling van de kandidaten let de jury op de kwaliteit en toepasbaarheid van reeds verricht werk. Daarbij wordt gedacht aan een proefschrift of een aantal publicaties met originele onderzoeksresultaten verschenen in de afgelopen twee jaar. Kandidaatstelling kan langs twee verschillende wegen plaatsvinden: op voordracht of direct. Bij beide manieren dient schriftelijk te worden gemotiveerd waarom de kandidaat in aanmerking komt/denkt te komen voor de prijs. Bij kandidaatstelling (ook bij beide manieren) dient het proefschrift of een aantal gedurende de laatste 2 jaren verschenen artikelen van de kandidaat meegestuurd te worden. Daarbij kunnen ook inmiddels voor publicatie geaccepteerde manuscripten worden ingezonden. In beide gevallen dient een lijst van publicaties van de kandidaat te worden bijgevoegd waarop de afzender heeft aangegeven welke publicatie hij/zij het beste vindt.           

Let op: