emailadres
homeTSG

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

 

De toekomst van een 93-jarige…

 

We worden allemaal steeds ouder en we zetten alles in op het zolang mogelijk vitaal en zelfstandig blijven. Dat geldt evenzeer voor dit tijdschrift, dat ooit begon als het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde en nu als TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen door het leven gaat.

De jaren hebben dit tijdschrift niet onberoerd gelaten. TSG heeft in de loop der jaren wel ‘een jas uitgedaan’. De exploitatie van het tijdschrift berust op een collectief abonnement voor de leden van de Vereniging voor Volksgezondheid & Wetenschap (V&W) en losse individuele abonnementen. Beide zijn in aantal zover gedaald dat de exploitatie in gevaar kwam. Niet vanwege de inhoud of het belang ervan voor de sociale geneeskunde en de volksgezondheid. Maar vanwege het geld.

V&W is vorig jaar met een aantal belanghebbende partijen om de tafel gegaan om een digitaal platform voor volksgezondheid en (preventieve) gezondheidszorg te ontwikkelen, waar ook TSG onderdeel van zou uitmaken. Dat traject is nog niet afgerond en de tijd voor het tijdschrift dringt. Daarom zijn V&W en uitgever Springer Media met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst. Beide partijen hebben de intentie om TSG voort te zetten en beide partijen zijn ervan overtuigd dat hierover goede afspraken te maken zijn. De redactie van TSG zit op de achterhand, maar volgt de ontwikkelingen van nabij en heeft vertrouwen in een goede afloop met een goed aanbod voor de huidige abonnees. Ook de optie van een koppeling aan het digitaal platform blijft open.

TSG zal blijven verschijnen als belangrijk podium voor wetenschappelijke artikelen en als schakel tussen wetenschap en praktijk. Dat is meer dan ooit nodig en we kunnen daarbij alle steun gebruiken, ook van u als lezer en auteur. Laat niet na om in uw dagelijkse praktijk het belang van TSG te benadrukken. Wat ons betreft gaat het tijdschrift vitaal en vol levenslust op naar de 100!

 

De hoofdredactie

Joost van der Gulden

Johan Polder

 

Namens de Vereniging voor V&W

Ien van de Goor

Jan Jansen

De uitgever Paul Dijkstra