emailadres
homeLidmaatschap van V&W?

 

Als lid van V&W

* ontvangt u 8x per jaar het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) in print en online toegang tot de wetenschappelijke artikelen;

* ontvangt u electronisch 6 x per jaar de European Journal of Public Health (EJPH). Ga voor meer informatie naar de website van EUPHA;

* kunt u daarnaast, via congressen en discussie-bijeenkomsten op de hoogte blijven van en participeren in actuele discussies op het terrein van de volksgezondheid;

* kunt u deelnemen aan werkgroepen, en middels adviezen een bijdrage leveren aan het publieke en politieke debat.

Meer informatie? Of een proefnummer? Of wilt u meteen lid worden? Neem contact op met het secretariaat.

Graag uw volledige naam en adres doorgeven. En in geval van lidmaatschap, graag soort lidmaatschap (particulier, student of donateur) doorgeven. Hiervoor kunt u een formulier downloaden. Vul het volledig in (dit kan digitaal, maar u kunt het ook uitprinten en invullen natuurlijk) en mail of stuur het naar het secretariaat. U krijgt dan zo spoedig mogelijk per e-mail of per post een bevestiging van ons.

Contributie
Studenten, AIO's/OIO's: € 35,-
Particulieren: € 105,-
Donateurs/instellingen: € 165,-

Wellnessbon
Breng een nieuw lid aan en ontvang een Wellness-bon van € 20,-! Die bon kunt u inwisselen op de site wellnessbon.greenwellness.nl. Het formulier om een lidmaatschap vindt u hierboven. Als het nieuwe lid uw naam én e-mailadres op dit formulier invult als degene die hem/haar op V&W attendeerde, sturen wij u de Wellness-bon zo spoedig mogelijk toe.

Verlenging en opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de V&W wordt automatisch verlengd, tenzij het lid voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk opzegt bij het secretariaat. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. Het bestuur van V&W hecht veel waarde aan de reden van opzegging.